::: ÜRÜNLER
 
       
Yüksek fırında veya başka tesislerde demir cevherinin ergitilmesi ve indirgenmesi ile elde edilerek kum veya metal kalıplarda katılaştırılmış olan ve bileşiminde %2' den çok karbon bulunan demir-karbon alaşımı, dökme demir, ham demir. Pik, kupol ocaklarında yeniden ergitilip biçimlendirilir ve böylece demir döküm ya da döküm adını alan gereçler elde edilir.
Yüksek uzama özelliği sayesinde çelik malzemenin yerine aday gösterilen küresel grafitli dökme demirin (GGG 40.3) zamanla kullanımı artmıştır. K.G.D. demir içerisinde çeliğe en yakın uzamayı sağlayan GGG 40.3, üretim, ve maliyet açısından daha cazip olmaya başlamıştır.
Paslanmaz çelikler bazı korozyon faktörlerine karşı temiz kalmak, parlaklarını korumak ve yüzeylerinde pitler oluşturmaması gibi üstün özellikler gösterirler. Fakat diğer bazı faktörlere karşı da gösterdikleri mukavemet bakımından da adi çeliklerden farksız olup , hatta daha az dayanıklıdır.Korozyona karşı en az mukavemeti  %12 Cr içeren paslanmaz çelik gösterir.
     
     
     
     
 
Sayfa 1 | Sayfa 2
 
 
                                   TÜM HAKLARI SAKLIDIR - ARSAN DÖKÜM - 2008